Czego się spodziewać podczas wizyty w ośrodku medycyny pracy?

Przed rozpoczęciem nowej pracy, musimy odwiedzić medycynę pracy, aby wykonać kilka badań w celu sprawdzenia, czy jesteśmy zdolni do wykonywania nowych obowiązków. 

Ośrodek medycyny pracy Bydgoszcz jest czynny od 7:00 do 14:30. Przyjmuje po wcześniejszej rejestracji drogą telefoniczną pod numerem 52-341-94-70 w godz. 8:00-13:00 lub osobistą pomiędzy godz. 7:00-14:00.

Badania są obowiązkowe dla wszystkich osób posiadających umowę o pracę. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę odpowiedzialność za wysłanie pracownika na badania lekarskie. Według przepisów zawartych w art. 229 KP pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego.

Badania z dziedziny medycyny pracy kategoryzujemy na:

  • wstępne – przed rozpoczęciem pracy w nowym miejscu,
  • okresowe – podczas pracy, ich częstotliwość zależy od rodzaju stanowiska i wystawienia na szkodliwe czynniki,
  • kontrolne – w przypadku, gdy jesteśmy niezdolni do pracy przez co najmniej 30 dni, o ich charakterze decyduje to, jaką pracę będziemy wykonywać.

Również na badania medycyny pracy skierowanie mogą dostać uczniowie i studenci, jeśli istnieje ryzyko, że zostaną narażani na szkodliwe oraz uciążliwe dla zdrowia czynniki. Podobne badania czekają na nas, gdy będziemy się starać o pracę związaną z kontaktem z żywnością. W takim wypadku będziemy musieli postarać się o skierowanie na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. Mało wspomnianym faktem jest to, że do medycyny pracy udamy się nawet w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń.

Pracownicy skierowani na badania w ośrodku medycyny pracy w Bydgoszczy powinni pamiętać, że koszty takich badań ponosi pracodawca. Nawet jeśli płacimy na miejscu, to można poprosić o fakturę na dane firmy, która nas na nie wysłała.

Badanie będzie zawierać krótki wywiad z lekarzem, w którym zostaniemy zapytani o przebyte choroby, zarówno nasze, jak i w rodzinie. Również poruszą kwestię korzystania z używek, brane leki i przebyte zabiegi. Następnie doktor powinien sprawdzić ciśnienie krwi oraz osłuchiwanie serca i płuc. Część badań zależy od stanowiska pracy. Jeśli będziemy pracować przed komputerem, to potrzebne będzie badanie wzroku. Jeśli okaże się, że potrzebne są nam okulary, to dostaniemy kolejne skierowanie i konieczność ich zakupu, za które część kosztów zapłaci pracodawca.

Badania medycyny pracy mogą brzmieć jak rutynowa sprawa, ale mogą uratować nam życie. Takie badanie może wykryć, czy naszemu życiu nie zagraża czyhające niebezpieczeństwo.